Якісні характеристики природного газу
   
   Якість та інші фізико-хімічні характеристики природного газу визначаються згідно із встановленими стандартами та нормативно-правовими актами.
   
   Відповідно до норм Кодексу ГТС природний газ, що подається в газотранспортну систему, повинен відповідати таким вимогам:
   Параметр Значення
   вміст метану (C 1), мол. % мінімум 90
   вміст етану (C 2), мол. % максимум 7
   вміст пропану (C 3), мол. % максимум 3
   вміст бутану (C 4), мол. % максимум 2
   вміст пентану та інших більшважких вуглеводнів (C 5+), мол. % максимум 1
   вміст азоту (N 2), мол. % максимум 5
   вміст вуглецю (CO 2), мол. % максимум 2
   вміст кисню (O 2), мол. % максимум 0,02
   вища теплота згоряння (25° C/20° C) Мінімум 36,20 МДж/м 3(10,06 кВт•год/м 3)
   Максимум 38,30 МДж/м 3 (10,64 кВт•год/м 3)
   вища теплота згоряння (25° C/0° C) мінімум 38,85 МДж/м 3 (10,80 кВт•год/м 3)
   максимум 41,10 МДж/м 3 (11,42 кВт•год/м 3)
   нижча теплота згоряння (25° C/20° C) мінімум 32,66 МДж/м 3 (09,07 кВт•год/м 3)
   максимум 34,54 МДж/м 3 (09,59 кВт•год/м 3)
   температура точки роси за вологою° C при абсолютному тиску газу 3,92 МПа не перевищує мінус 8 (-8)
   температура точки роси за вуглеводнями при температурі газу не нижче 0° C не перевищує 0° C
   вміст механічних домішок відсутні
   вміст сірководню, г/м 3 максимум 0,006
   вміст меркаптанової сірки, г/м 3 максимум 0,02
    Визначення фізико-хімічних показників та інших характеристик (далі - ФХП) природного газу проводиться у точках входу і точках виходу.
   
   Відповідальним за якість газу є:
   
   1) у точках входу (крім точок входу на міждержавному з'єднанні) - оператори суміжних систем, суміжні газовидобувні підприємства, які подають природний газ до газотранспортної системи в точці входу. У точках входу на міждержавному з'єднанні відповідальним є замовник послуг транспортування;
   
   2) у точках виходу - оператор газотранспортної системи.